Referencie

Slovenský poľovnícky zväz, Bratislava, 2019

Zochova 4, Bratislava, 2019

Palisády 59, Bratislava, 2019

Krátka 1, Bratislava, 2019

Kaplnka pri špitáli, Šamorín, 2019

Ivánka pri Dunaji, 2019

Evanjelický kostol Pezinok 2017-2018

Meštiansky dom, fara Topoľčany 2017-2018

Kaštieľ Bernolákovo 2015-2017

Kostol sv. Jana krstiteľa v Ivanke pri Dunaji 2016-2017

Kostol sv. Mikuláša v Senci 2016-2017

Kostol sv. Klementa v Močenku 2017

Arcibiskupský úrad – Trnavská arcidiecéza 2017

Štefánikova 1, Bratislava 2017

Kostol sv. Martina, Ivanka pri Nitre – 2016

Kostol Panny Márie Sedembolestnej – Vajnory 2016

Pálffyho palác 2015

Kňažský Seminár Sv. Gorazda

Hotel Thermie Piešťany 2015

Bytový dom – Legionárska 2014-2015

Úrad Vlády

Bytový dom Hlboká

Filozofická fakulta Univerzity Komenského 2013

Kostol sv. Alžbety 2012

Gymnázium Grösslingová

Kostol Šenkvice

Meštiansky dom

Modrý kostol

Palysády 37

Sberbank Galanta

SNM A. Kmeťa Martin

Štefánikova 33

Univerzita Komenského

Univerzitná knižnica

Kernov dom

Hotel Marrols

Erdődyho palác

Depauliho palác

Dielňa