Celoplošné odstánenie náterov

Výsledkom celoplošného odstránenia náterov z budov a omietok – bez chémie – je je čistý, súdržný podklad (pôvodná omietka). Ideálny podklad pre ďalšie kroky pri obnove historických budov (spevnenie omietok, štuková omietka, vyrovnávacia stierka)

Je to pieskovanie vlhkým pieskom pre tvrdé, bežné a mäkke povrchy. Možnosť pridávanie inhibítoru pre pieskovanie oceľových konštrukcií.

Použiteľné v exteriéri aj v interieri.