O firme

Firma ŠTUKONZ, pôsobí na stavebnom trhu od roku 1992.

Čo robíme?

  • Reštaurovanie a umelecko-remeselná obnova kultúrnych pamiatok, kamenných prvkov
  • Komplexná obnova historických fasád, sanácia budov
  • Pamiatkový výskum s návrhom na obnovu kultúrnej pamiatky
  • Brúsenie, farbenie a leštenie betónu (HTC superfloor)
  • Oprava a realizácia terrazzových podláh a schodov
  • Výroba, montáž sádrových profilovaných rýms, odlievanie štukových prvkov (podľa originálu alebo podľa projektovej dokumentácie)

V procese realizácie niektorých prác vystupujeme buď ako vyšší dodávateľ stavby, alebo ako subdodávateľ. Máme vysokošpecializovanýh odborníov, ktorí vzdelaním a zručnosťou spĺňajú požiadavky dnešnej doby. Realizujeme aj novostavby.

Kontakty

E-Mail: stukonz@gmail.com

Telefón: 0948 014 012

Sídlo firmy: 92532 Veľká Mača, Okr. Galanta