Umelecko-remeselná obnova historických budov a fasád.

Štukatérske a stavebné práce.


Aktuality

Jemné pieskovacie zariadenie, ktoré umožňuje profesionálne použitie v oblasti reštaurovania a umelecko-remeselnej obnovy historických budov a výtvarných diel.

K dosiahnutiu lepších výsledkov pri obnove fasád je možná kombinácia vzduchu, vody a piesku (zrnitosť 0,125 mm – 1 mm). Pridaním vody vzniká bezprašné, veľmi detailné pieskovanie, ktoré je účelné aj v interiéroch.

Napíšte nám
e-mail: stukonz@gmail.com alebo nám zatelefonujte
na číslo: 0948 014 012

Jemné pieskovanie

Jemné pieskovacie zariadenie